Khoozestan Province Rural Water & Wastewater. Co
آب بها چیست؟
سئوال:
پاسخ:
به مقدار هزینه ای که هر مشترک در قبال مصرف آب اعم از مسکونی و یا غیرمسکونی بر اساس میزان مصرف در هر ماه باید به شرکت آب و فاضلاب روستایی که در صورتحسابی به نام قبض درج می گردد بپردازد ، آب بها گفته می شود .
آب بهای واحدهای مسکونی بر حسب مصرف در واحد زمان محاسبه می گردد ، ولی آب بهای واحدهای غیرمسکونی تابعی از زمان نیست .
توضیح : آب بها و آبونمان پرداختی توسط مشترکین به مصرف بهسازی و نوسازی تاسیسات آب روستاها در سطح استان می رسد .
تاریخ:
1397/08/20
تعداد بازدید:
8
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه