شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
تغییرواحد مسکونی
کد خدمت : (04- 2 ) شناسه خدمت : 15031453103
عنوان : تغییر واحد مسکونی هدف : تغییر واحد مسکونی .
تعریف : افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی براساس مدارک ارائه شده .

دامنه عملکرد : امورآب وفاضلاب و متقاضی
مدت زمان انجام کار : 23 روز
نحوه دسترسی به خدمت : اینترنتی ، حضور در دفاتر امور آبفار شهرستان ،

مراحل و شرح اقدامات :
شرح مسئول پاسخگو
1) مراجعه متقاضی به امورآبفار شهرستان . متقاضی .
2) دریافت درخواست کتبی و مدارک متقاضی . امورمشترکین .
3) بررسی مدارک توسط کارشناس . امورمشترکین .
4) ثبت تغییرات در سامانه . امورمشترکین .

مدارک مورد نیاز :
1) درخواست کتبی متقاضی ویا ارائه نامه سازمان / شرکت مربوطه .
2) کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب ملک .
3) کپی پروانه ساختمان یا سند احرازمالکیت / مدارک شناسایی افراد حقوقی و شرکتها .
4) ارائه آخرین قبض پرداختی .
5) ارائه رسیدهای بانکی پرداخت هزینه های مربوطه و یکبرگ کپی آن .
6) تکمیل فرمهای شماره یک تا هفت .
 
-----------------------------------------------------------------------
 
نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : م. راهداریان. تلفن تماس : 33336934 - 061 پست الکترونیک : IT@Abfar-khoozestan.ir
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/17
تعداد بازدید: 1760
Powered by DorsaPortal