شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
واگذاری انشعاب آب
کد خدمت : (01- 1 ) شناسه خدمت : 15031452100 عنوان : واگذاری انشعاب آب هدف : واگذاری انشعاب آب
تعریف : فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر ومشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید . (بند 17-4 آئین نامه عملیاتی )
دامنه عملکرد : امورآب وفاضلاب و متقاضی واگذاری انشعاب
مدت زمان انجام کار : 25 روز .
نحوه دسترسی به خدمت : اینترنتی ، حضور در دفاتر امور آبفار شهرستان ،
نوع خدمت : خدمت به شهروندان
****************************
مراحل و شرح اقدامات :
1) مراجعه متقاضی به امورآبفار شهرستان .مسئول پاسخگو : امومشترکین .
2) دریافت و بررسی مدارک . مسئول پاسخگو : امورمشترکین .
3) تکمیل فرمهای شماره یک تا هفت .مسئول پاسخگو : توسط متقاضی .
4 ) بازدید فنی .مسئول پاسخگو : امورمشترکین .
5) محاسبات حق انشعاب . مسئول پاسخگو : امورمشترکین .
6) پرداخت هزینه های مربوطه و ارائه متقاضی انشعاب.
7) نصب انشعاب.مسئول پاسخگو : امورمشترکین .
8) ثبت اطلاعات مشترک درسامانه . مسئول پاسخگو : امورمشترکین .
مدارک مورد نیاز : *********************************************
1) درخواست کتبی متقاضی .
2) کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب ملک و یا مدارک شناسایی اشخاص حقوقی .
3) کپی پروانه ساختمان یا سند احرازمالکیت .
4) تائیدیه شورای روستا ویا دهیاری .
5) تکمیل فرمهای شماره یک تا هفت .
6) ارائه رسیدهای بانکی پرداخت هزینه های مربوطه و یکبرگ کپی آن .
 
---------------------------------------------------------------
 
نویسنده و ویرایشگر مطالب صفحه : م. راهداریان. تلفن تماس : 33336934 - 061 پست الکترونیک : IT@Abfar-khoozestan.ir
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/17
تعداد بازدید: 2873
Powered by DorsaPortal