**بیست و دو  عنوان خدمات  مشترکین به شرح ذیل : **
کد 1: خدمات واگذاری انشعاب آب وفاضلاب :
کد : (01- 1 )  واگذاری انشعاب آب :در دسترس قراردادن و فراهم نمودن امکان برداشت و استفاده از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری ( کنتور ) ، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر کیفیت مناسب ( در نقطه تحویل ) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید .
کد : (02- 1 )  واگذاری انشعاب فاضلاب :فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر ومشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید .
کد 2: خدمات  پس از واگذاری انشعاب آب وفاضلاب :
کد : (01- 2 )  پاسخ به  استعلام  :تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و پاسخ به استعلام .
کد : (02- 2 )  تغییرکاربری انشعاب  :تغییر نوع کاربری
کد : (03- 2 )  تغییرمشخصات ( نام ، آدرس و .... ):تغییر مشخصات ملک و مالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده
کد : (04- 2 )  تغییرواحد مسکونی  :افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی براساس مدارک ارائه شده .
کد : (05- 2 )  تغییرظرفیت قراردادی انشعاب :افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیر مسکونی  براساس مدارک ارائه شده
کد : (06- 2 )  تغییرقطر انشعاب  :افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود  به درخواست مشترک
کد : (07- 2 )  تفکیک کنتور  :نصب کنتورهای فرعی به درخواست مشترک درصورت دارا بودن شرایط فنی .
کد : (08- 2 )  تغییرمکان وسایل اندازه گیری :جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب ، تغییر سطح انشعاب ، تغییر مسیر انشعاب .
کد : (09- 2 )  آزمایش کنتور  :بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوطه .
کد : (10- 2 )  تعویض کنتور  :جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک
کد : (11- 2 )  نصب سیفون اضافی  :نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط لازم .
کد : (12- 2 )  قطع موقت و وصل انشعاب :قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک
کد : (13- 2 )  جمع آوری یا ادغام انشعاب  :
جمع آوری انشعابات اضافی ملک درصورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب
کد : (14- 2 )  صورتحساب میاندروه  :
ارائه صورتحساب قبل از پایان سیکل براساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک .
کد : (15- 2 )  بررسی صورتحساب  :بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت ، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی .
کد : (16- 2 )  اعلام کارکرد کنتور  :
اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین ملک بدلیل عدم قرائت کنتور .
کد : (17- 2 )  مشاهده سوابق ( المثنی و ..... )   :صدور قبض المثنی یا سوابق به درخواست مشترک.
کد : (18- 2 )  امکان پرداخت صورتحساب  :فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی صورتحساب از طریق سایت ، تلفن ، .....     
کد : (19- 2 )  پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات :
امکان ثبت پیشنهاد ، درخواست و شکایت از طریق سامانه و پاسخگویی به درخواست ها .
کد : (20- 2 )  فروش آب تانکری  :فروش آب سیار از طریق تانکر

**تهیه کننده : اداره آمار و فناوری اطلاعات .تاریخ به روز رسانی : 95/3/3

مناقصات ومزایده ها
خدمات مشترکین
سایت خبری شرکت
پورتال همکاران
تالارگفتگو

کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت آب وفاضلاب روستایی خوزستان می باشد .

كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید

Design By Day Telecom